Need Help ?
Call: +977- 077420105

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ सम्बन्धी जानकारी

प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-१६

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ सम्बन्धी केन्द्रगत, विद्यालयगत विद्यार्थी, निरीक्षकहरुको विस्तृत विवरण