Need Help ?
Call: +977- 077420105

निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा २०७२ को नतिजा

प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-२०

निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको मिति २०७२/१२/२० गते शनिबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै सि.नं. १७०००६ को परीक्षाफल रद्द गरिएको छ ।  नतिजा सकभर शुद्ध हुने गरि प्रकाशन गरिएको छ । कुनै कारणवश फरक पर्न गएमा नतिजा संशोधन गरिने छ ।  नतिजा उपर चित्त नबुझ्ने परीक्षार्थीले परीक्षाफल प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र पूनर्योगका लागि जि.शि.का.मा आवेदन दिन सकिने छ । पूनर्योग दस्तुर प्रति विषय रु. ५० लाग्ने छ ।