Need Help ?
Call: +977- 077420105

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ को GPA गत नतिजा

प्रकाशित मिती:  २०७३-०३-०४

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ को GPA गत  परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्त्तपुरबाट प्राप्त नतिजा