Need Help ?
Call: +977- 077420105

परिपत्रहरू

 • कार्य सम्पादन करारको प्रगति पठाउने बारे ।

  प्रकाशित मिती:  2074-04-18

  श्री जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,        अर्घाखाँची ।                प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्र.अ. सँग गरेको कार्य सम्पादन करारको प्रगति उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध छ ।         बोधार्थ श्री १८ ओटै स्रोतकेन्द्रहरु- स्रोतकेन्द्रको समष्टिगत विवरण उपलब्ध ग

  थप हेर्नुहोस
 • अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुको आवासीय छात्रवृत्ती सम्बन्धि सूचना ।

  प्रकाशित मिती:  

    विषय- अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुको आवासीय छात्रवृत्ती सम्बन्धि सूचना ।   प्रस्तुत विषयमा अर्घाखाँची जिल्लामा संचालित स्रोतकक्षाहरुमा आवासीय रुपमा रही अध्ययन गर्न ईच्छुक रहेका दृष्टिबिहिन, सुस्त श्रवण र सुस्त मनस्थितिसँग सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ती प्रदान गर्नको निम्ति तपसिलको मिति र सम

  थप हेर्नुहोस
 • माध्यिमक शिक्षा परीक्षाा (SEE) २०७३ सम्बन्धि विवरण

  प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-०२

  माध्यिमक शिक्षा परीक्षाा (SEE) २०७३ को केन्द्र र केन्द्राध्यक्षको सम्पर्क नम्बर र विद्यार्थीहरुको विवरण

  थप हेर्नुहोस
 • विषय- विवरण पेश गर्ने बारे ।

  प्रकाशित मिती:  २०७३-०३-२०

  प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विभाग, विद्यालय व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. १६९ मिति २०७३/०३/१७ को प्राप्त पत्रानुसार शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन) ले अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक उम्मेदवार हुने पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने भएकोले त्यस स्रोतकेन्द्र अन्तरगतका सबै अस्थ

  थप हेर्नुहोस
 • माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ को GPA गत नतिजा

  प्रकाशित मिती:  २०७३-०३-०४

  माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ को GPA गत  परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्त्तपुरबाट प्राप्त नतिजा 

  थप हेर्नुहोस