Need Help ?
Call: +977- 077420105

जि. शि. अ.

मनिराम पराजुली

नेपाल सरकारका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिइएको छ । शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, नियमन र सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनको माध्यमबाट गुणस्तरीयता कायम गर्नु यस कार्यालयको मूल दायित्व हो ।

सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा (Education For All) को अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा पहुँच र समता कायम गर्ने, गुणस्तरीयता तथा सान्दर्भीकता बृद्धि गर्ने र संस्थागत सक्षमता तथा क्षमता अभिबृद्धि गर्ने जस्ता प्रमुख ३ बृहत्तर उदेश्य लिई विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रम (School Sector Reform Programme, SSRP) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Mellennium Development Goal, MDG) को निरक्षरता उन्मूलन र विश्वव्यापी रुपमा नि:शुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्राप्ति जस्ता बृहत लक्ष्य प्राप्तिको लागि तय गरिएका विविध कार्यक्रमहरु हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौ ।

पहुँच र समता (Access and Equity) कायम गर्न विभिन्न प्रोत्साहन र छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम, नक्सांकनको आधारमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना, स्तरवृद्धि र समायोजन, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा कार्यक्रम, साक्षर नेपाल अभियान लगायतका साक्षरता र निरन्तर सिकाइका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा छन् । गुणस्तरीयता र सान्दर्भीकता (Quality and Relevancy)  को अभिबृद्धि गर्न शिक्षक पेशागत विकास, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा बृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु, पाठ्यपुस्तकमा समसामयिक, सुधार, परिवर्तन र परिमार्जन तथा सोको प्रवोधिकरण कार्यहरु भइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा संस्थागत सक्षमता (Institutional Efficiency and Capacity Building) र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ शिक्षक एवं प्र.अ. का लागि क्षमता विकास तथा सुसाशन सम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम संचालित छन् ।

यी सबै प्रयासहरुको प्रमुख केन्द्रविन्दु बालबालिका हुनु पर्छ । विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि  बृद्धि गर्ने अभियान स्वरुप चालु वर्षलाई शैक्षिक उपलब्धी अभिबृद्धि वर्षको रुपमा लिइएको छ । यसका लागि प्रत्येक विद्यालयका प्रत्येक विषय शिक्षणले हालको औषत सिकाई उपलब्धिको अवस्थाको आधार रेखा सूचना (Baseline Information) तयार गर्ने र पछिल्लो वर्षकोलागि लक्ष्य स्वयं घोषणा गर्ने जस्ता कार्य सुरुवात भएका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा श्रोतकेन्द्रबाट हुने सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन हामी प्रयासरत छौ र सुधारको लागि प्रतिबद्ध समेत छौ । श्रोतकेन्द्र तथा निरीक्षण क्षेत्रबाट हुने पेशागत सहयोग (Professional Support) लाइ मागमा आधारित (Demand Based) भइ थप क्रियाशिल (Functional) बनाउन समेत प्रतिवद्ध छौ ।

विद्यालय शिक्षाका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको प्रमुखथलो हाम्रा विद्यालयका कक्षा कोठाहरु हुन् । पठनपाठन प्रक्रियामा रुपान्तरण नगर्दा सम्म गुणस्तरीय उपलब्धीको अपेक्षा हामी गर्न सक्दैनौ । त्यसैले विद्यालयको पठनपाठनको प्रमुख जिम्मेवारी प्राप्त आदरणीय गुरु, गुरुआमाहरुलाइ यहाँहरुको योगदानको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा अझै विद्यार्थीको उपलब्धी प्रति थप संवेदनशिल हुन, आफ्नो प्रमुख कार्य (Core Function) बाट विचलित नहुन, कार्यमा समय (Time on Task) मा ध्यान दिन, आफ्नो जिम्मेवारीको विषय र कक्षाको विषयगत उपलब्धी प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन हार्दिक आव्हान गरिन्छ । साथै सेवा प्रदायक र नियमनकारी कार्यालयको हैसियतले कार्य सम्पादन र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणालि लाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयनमा लैजाने र राम्रो गरिरहेका विद्यालयलाई र शिक्षकका असल अभ्यास र उपलब्धिलाई उजागर र प्रवोधिकरण गरि कमजोर कार्य सम्पादन गर्नेलाई सुधारका लागि नैतिक दवाव सृजना गर्ने तर्फ हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत हुनेछ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र श्रोतकेन्द्र तथा निरीक्षण क्षेत्रबाट हुने सेवा प्रवाहमा रहेका त्रुटी एवं कमजोरीको जिम्मेवारी लिदै सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्छ । रुपान्तरण र सकारात्मक सुधारको लागि सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला महानुभवहरुका राय, सुझाव एवं प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिन्छ ।

आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । कुनै एक ठाउँमा भएका योजना, गतिविधि,कार्यान्वयन प्रक्रिया,सफलताका उदाहरणहरु र सूचनाहरुलाई अर्को ठाँउमा पारदर्शी रुपबाट सरोकारवालाहरु समक्ष पुर्‍याउनु जिम्मेवार निकायको मुख्य कर्तव्य रहेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो कार्यालयबाट पनि शिक्षाको सुनिश्चितता,निरन्तरता,शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि गरिएका प्रयाशहरुलाई सम्बन्धित सरोकारवाला,निकाय,व्यक्तिहरु समक्ष पुर्‍याउनको लागि यो Web Site निर्माण गरि प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसमा राखिएका विषय वस्तुहरुको अधिकतम जानकारी लिनुहुन र प्रयोगमा ल्याउनुका साथै विषयवस्तुहरुलाई अझै सरल, सहज र रचनात्मक बनाउन सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु ।