Need Help ?
Call: +977- 077420105

सबै हेर्नुहोस

 • विषय- विवरण पेश गर्ने बारे ।

  प्रकाशित मिती:  २०७३-०३-२०

  प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विभाग, विद्यालय व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. १६९ मिति २०७३/०३/१७ को प्राप्त पत्रानुसार शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन) ले अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक उम्मेदवार हुने पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने भएकोले त्यस स्रोतकेन्द्र अन्तरगतका सबै अस्थ

  थप हेर्नुहोस
 • माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ को GPA गत नतिजा

  प्रकाशित मिती:  २०७३-०३-०४

  माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ को GPA गत  परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्त्तपुरबाट प्राप्त नतिजा 

  थप हेर्नुहोस
 • विद्यार्थी भर्ना अभियान अभियान २०७३

  प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-२३

  "हामी सवैको ईच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा"  आ आफ्नो टोल छिमेक तथा घर परिवारमा रहेका विद्यालय उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गर्नु गराउनु हुन सम्पूर्ण महानुभवहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । 

  थप हेर्नुहोस
 • निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा २०७२ को नतिजा

  प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-२०

  निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको मिति २०७२/१२/२० गते शनिबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै सि.नं. १७०००६ को परीक्षाफल रद्द गरिएको छ ।  नतिजा सकभर शुद्ध हुने गरि प्रकाशन गरिएको छ । कुनै कारणवश फरक पर्न गएमा नतिजा संशोधन गरिने छ ।  नतिजा उपर चित्त नबुझ्ने परीक्षार्थीले परीक्षाफल प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र पू

  थप हेर्नुहोस
 • माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ सम्बन्धी जानकारी

  प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-१६

  माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (SLC) २०७२ सम्बन्धी केन्द्रगत, विद्यालयगत विद्यार्थी, निरीक्षकहरुको विस्तृत विवरण

  थप हेर्नुहोस